ไล่หนูอย่างไรให้ได้ผล และ ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ ตอนที่ 1

au

วิกฤติเศรษฐกิจก็เหมือนกัน เราต้องหันมาต่อสู้ เสือที่สวยๆ ไม่ต้องไปดูมัน เครื่องประดับไม่เอาแล้ว ไม่มีก็’ได้ เสือเก่าๆ ก็เอามาใส่ได้ อย่างตอนสงครามลำบากแค่ไหน บางบ้านแม่กับลูกเหลือผ้าซิ่นผืนเดียว มันเป็นความจริง แล้วอีก 3 ปีหลังสงครามยุติ บ้านนั้นที่เหลือผ้าซิ่นผืนเดียวในตอนนั้นก็กลับมามีอะไรครบบริบูรณ์ เพราะเรายังไม่ตาย ถ้าเราทนสถานการณ์นั้นไม่ไหว แล้วตายไป ก็ไม่ได้เห็นความเป็นปกติ ตายอยู่ในลักษณะที่มันไม่ปกติดังนั้น นิกายเซนจึงบอกว่า ให้ตายเสียก่อนเดี๋ยวนี้ ก่อนที่เธอจะตายนิกายเซนให้ใช้ความเด็ดเดี๋ยว ความเด็ดขาดกับตัวเอง เพราะคนที่สามารถใช้ความเด็ดเดี่ยวกับตัวเอง คนนั้นก็คือยอดนักรบในสนามรบ นักรบในสนามรบต้องตายเสืยก่อนตาย ข้าคืกอยู่ข้างหน้ายิงมา เราจะไปได้อย่างไรเราต้องคิดว่าเราตายแล้ว ที่เรากำลังต่อสู้อยู่นี้เพราะเราตายแล้ว จึงจะชนะได้เช่น พระเจ้าตากสินลังทหารให้ทุบหม้อข้าว ต่อไปนี้เราจะไปเอาอาหารในค่ายนิทไนเปึนแก้วิทฦกิ

อาจารย์เป็งฮั้ว แช่เอ้ง I ของข้าคิก พระเจ้าตากสินซนะขึ้นมา นิกายเซนสอนคนแปลกๆ ว่า ให้ตายเสียก่อนที่จะตาย แล้วจะกลับเป็นขึ้นAทได้เมื่อมีวิกฤติทางเศรษฐกิจเกิดขึ้น ผู้ที่อาศัยนิกายเซนมาแก้ปัญหาต้องยอมตัวของเราเข้าไปในสถานที่ตาย คือ ต้องยอมตายในสถานการณ์นั้นๆ ถ้าเราไม่ยอมตาย ชีวิตมันจะเป็นอยู่ไม่ได้ เพราะเรากลัวตายคนกลัวตายคือคนตายแล้ว ฉะนั้น เรื่องที่เศรษฐกิจกำลังวิกฤติ คนถูกฟ้องล้มละลายนั้น คือเรากำลังจะฟืน คนที่ตกงาน คนที่ไม่ทำงานที่บริษัทก็ไปทำงานที่บ้าน มันก็ไปช่วยคนอื่นทำงานได้ เป็นประโยชน์ เขาเรียกว่า อยู่ในความตายเราจะได้มีความเป็น  เครื่องไล่หนูในรถยนต์ เชนพูดอย่างนี้ในลักษณะของเซน ถ้าเห็นว่าเศรษฐกิจวิกฤติ หัวเราะเลย เพราะมันเป็นโอกาสของเราที่เราจะต้องฝึกฝน ทั้งจิตใจทั้งร่างกาย บางบ้านก็กินกุ้งแห้งสองสามตัว ข้าวเป็นชามๆ ก็แก้วิกฤติไปได้ รั้วบ้านก็เป็นอาหารได้ทั้งนั้นในเมืองไทยยืนยันได้ว่าไม่มีอดตาย ลองคืดดูเมืองที่เป็นเมืองแล้ง เขาต้องไปแย่งขุดเอารากหญ้ามากินก้นเมื่อเรากำลังมีความทุกข์เรื่องวิกฤติเศรษฐกิจ วิกฤติทางการเมืองเราก็ปันป่วน คิดอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยความกลุ้มใจ แท้จริงแล้วเป็นโอกาสให้เราฝึกฝน เพราะระหว่างที่วิกฤติ อนาคตจะไปสู่ความหมดวิกฤติ ความราบรื่นอยู่ข้างหน้า เราต้องหันหน้าสู้กับความวิกฤติ  กับดักหนู และอาศัยความวิกฤตินี้ทำให้มันหมดวิกฤติ เราต้องขยันขันแข็ง ทำงานให้มันมากขึ้นอีก ไม่ใช่มัวนั่งเศร้าซึม ท้อแท้โดยมากเราจะคิดถึงว่า อะไรๆ ที่ไม่สมหวังนั้น เป็นความทุกข์ แต่ที่จริง ที่ไม่สมหวัง จะเป็นสิงสมหวังในภายหน้า สิงซึ่งเป็นสิงเสียหายของเรา เราจะดีใจในสิงที่มันเสียหาย เช่น มีทนายของผมคนหนึ่ง วันหนึ่งพอกลับไปจากศาลแล้ว บ้านเขาถูกไฟไหม้หมด แกก็ถามว่า จะทำอย่างไรก็ต้องคิดให้ตก บ้านเป็นของที่ไหมัได้ เป็นของที่มันพังได้ ถึงคราวที่มันจะต้องพังก็ต้องพัง ถึงคราวไหม้ก็ต้องไหม้ เป็นสิงถูกต้องของมันแล้ว กรงดักหนู  ถึงที่สุดแล้วเราต้องมีบ้านใหม่อยู่ เป็นสิงที่หนีไม่พัน เรื่องวิกฤติเศรษฐกิจเป็นความ เแแธวิน้ทิทุกข์เพราะเรามองเหตุการณ์เฉพาะหน้าสั้นๆ จึงมีแต่ความเศร้า แต่ถ้ามองเหตุการณ์!กลๆ เราจะไม่เศร้าตัวอย่างเช่น ถ้าเราไปโรงพยาบาล หมอบอกว่า เราเป็นมะเร็ง เราก็ต้องขอบใจหมอ ที่บอกความจริงแก่เรา เพราะถ้าเรามองเห็นไกล ถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นมะเร็งเดี๋ยวนี้ ก็จะเป็นมะเร็งข้างหน้า หรือเป็นโรคภัยอะไรที่หนักกว่า,นี้ก็’ได้ ถ้ามองเห็นการณ์!กลอย่างนี้ได้ ถ้าทำได้ก็คือเชน เซนเป็นแค่นี้เอง หมายความถึงการตื่นอยู่เสมอแนวทำสฮนขฮนท่านกฤบณมูรกิพระจำรัส และคณะาสอนของกฤษณมูรติ ไม่ได้เป็นศาสนา กฤษณมูรติไม่ได้นับถือศาสนาอะไร และไม่ต้องการสาวก หรือเป็นผู้นำใครเพียงแต่เป็นเพื่อน มีจิตใจที่มุ่งหมายหาสัจธรรม เขากลัวว่าเมื่อตายไปแล้ว คำสอนของเขาจะถูกก่อเป็นศาสนาเหมือนศาสนาพุทธ หรือพระเยซู จึงอยากจะตั้งตัวเป็นเพื่อนกับผู้ร่วมแสวงหาสัจธรรม ไม่ให้เกาะเกี่ยวกับรูปแบบศาสนาใด  เครื่องไล่หนูไฟฟ้า โดยเฉพาะด้านจิตใจด้านลึกเป็นอิสระ เพื่อค้นหาความจริง เพราะถ้าจิตใจไปพิงกับศาสนา หรือจารีตประเพณีจิตนั้นจะมือคติ ลำเอียงในการสอบสวนความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตเขาไม่ต้องการแบ่งแยกศาสนา ต้องการรวมให้มนุษย์เป็นหนึ่งเดียวกันเพราะศาสนาทั้งหลายเป็นเหตุปัจจัยของการแบ่งแยก สุดท้ายสร้างสงครามเราจึงต้องกลับมาเป็นตัวของตัวเอง* เรียบเรียงจาก พระจำรัส จากสวนสาย’นา อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา และคณะซึ่งนำเสนอ “แนวทางคำสอนท่านกฤษณมูรติ’’ ในงาน “ระดมมนุษยธรรม 2542”วันที่ 25 มีนาคม 2542 ณ ธรรมสถาน จุฬาฯ เแทรวิน้ทิการเป็นตัวของตัวเองนั้น ไม่ต้องใช้หลักศาสนาใด การเรียนรู้ตัวเองได้

เพราะเราอยู่กับตัวเรายี่สิบสิชั่วโมง จะหลับ จะนอน ก็อยู่กับตัวเองตลอดเวลา เพราะฉะนั้น ตัวเองอยู่ใกล้ที่สุด แต่เรากลับมองเป็นสิงไกลมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ การเดินทางของชีวิต และแสวงสัจจะที่ลับสน ก้าวแรกกับก้าวสุดท้ายไม่ไปด้วยกัน เราจะหาสัจจะ แต่เราไปมองในตำราในคัมภีร์ ทุกข์ไม่ได้เกิดในตำรา ไม่ได้เกิดในพระพุทธรูป แต่ปัญหาเกิดที่ตัวเอง กฤษณมูรติเป็นทางสัดที่ให้คนกลับมามองที่ตัวเองกฤษณมูรติ เกิดในเมืองเล็กๆ ในอินเดียตอนใต้ซื่อมาดนะปาเลในอำ๓อจิฑฑุ แห่งอันตรประเทศ ห่างจากกรุงมัดราสราว 150 ไมล์ ในครอบครัวพราหมณ์ บิดาชื่อ จิฑฑุ นาเรียนเนีย มารดาชื่อ จิฑฑุ  วิธีไล่หนูบนฝ้า สัณจีวัมมาตามขนบธรรมเนียมของชาวอินเดียในวรรณะพราหมณ์ สตรีที่มืครรภ์จะไม่เข้าไปในห้องบูชาหรือวัดในขณะที่จะคลอดลูก เพราะถือเป็นการลบหลู่สิงคักดิ้สิทธ แต่มารดาของกฤษณมูรติยืนกรานที่จะคลอดลูกของเธอในห้องบูชาและเมื่อคลอดมาแล้วได้มืพิธีตั้งชื่อเขาว่า กฤษณมูรติ ตามชื่อของพระกฤษณะเทพ เจ้าอันคักดิ้สิทธี้ในศาสนาฮินดูในวัยเด็ก กฤษณมูรติ เป็นเด็กช่างคิดฝืน ไม่สนใจการเล่าเรียนหากแต่หลงใหลชื่นชมในธรรมชาติ และเครื่องยนต์กลไก เขามักใช้เวลานับชั่วโมงเฝืาดูมด หรือเอานาพิกาข้อมือของบิดามารื้อดูกลไกภายใน เขามักถูกลงโทษเป็นประจำเมื่ออยู่โรงเรียนกฤษณมูรติมืความรักและผูกพันกับมารดา และน้องชายที่ชื่อนีตยานอกจากนี้แล้วเขาไม1ยืดมั่นผูกพันกับสิงใดอื่นอีกเลย โดยเฉพาะสิงที่เป็นวัตถุนี่คือคุณลักษณะที่เขามือยู่ตลอดชีวิต การยกย่องหรือการติเตียนใดๆ ล้วนไม่มืผลต่อเขาทั้งสิน ในทำนองเดียวกัน แนวความคิดของผูใดก็ตาม ล้วนไม่อาจมีอิทธิพลครอบงำเขาได้ ซึ่งกฤษณมูรติได้อธิบายลักษณะเช่นนี้ของเขาว่า เหมือนภาชนะที่เต็มไปด้วยรูรั่ว ไม่ว่าจะเทอะไรลงไปก็จะไหลออกจนหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่

กำจัดหนู

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s