เครื่องไล่หนู มีผลต่อผู้ตั้ังครรภ์หรือเปล่า ?

maxresdefault (2)

วิรีเสริมการรักษาน:เริงทัวaอาหารแล:อาหารเสรินเน่า แทนที่จะน่าเอาอาหารมาสร้างเนื้อหนังของร่างกาย และมันยังชีวิตอยู่โดยไม่มีอ็อกซิเจน ศาสตราจารย์อ็อตโต วอร์เบิร์ก (Otto Warburg) ได้รับรางวัลโนเบลสองครั้งในปี1931 กับปี1944สำหรับผลงานเกี่ยวกับเชลล์ ไบโอเอ็นเนอเจติคส์(cell bioenergetics) หรือวิธีการที่เซลล์สะกัดพลังงานจากอาหาร ในปี 1966ศาสตราจารย์วอร์เบิร์กได้กล่าวถึงงานเรื่องเซลล์มะเร็งของเขากับกลุ่มผู้ได้รับรางวัลโนเบลว่า “…สาเหตุสำคัญอันดับหนึ่งของมะเร็ง ก็คือการแทนที่การหายใจของอ็อกซิเจนในเชลล์ปกติในร่างกาย ด้วยการทำให้นํ้าตาลบูดเปรี้ยว”เซลล์มะเร็งมีลักษณะเหมือนกับเซลล์ยีสต์ที่ไม่ได้มีวิวัฒนาการ (primitive) ซึ่งสะกัดเอาพลังงานเพียงส่วนเดียวจากนํ้าตาล ด้วยการทำให้สารอาหารบูดเปรี้ยวแปรสภาพไปเป็นกรดแล็คติค (lactic acid)ความแตกต่างประการนี้ เป็นทั้งพลังและความอ่อนแอของมะเร็งมะเร็งจะค่อยๆ ทำลายผู้ที่มันอาศัยสิงสู่อยู่อย่างช้าๆ ด้วยการใช้พลังงานอย่างไร้ประสิทธิภาพ อันทำให้เนื้อเยื่อที่เป็นเนื้อแท้ๆ สลายตัวลง โดยที่คนไข้จะเริ่มน่าเอาโปรตีนของร่างกายไปเปลี่ยนเป็นนํ้าตาล เพื่อที่จะรักษาระดับนํ้าตาลในโลหิตเอาไว้ มะเร็งยังซ่อนตัวอยู่ในซอกที่ขาดอ็อกซิเจนของมันด้วย ยิ่งเนื้องอกหนาทึบเท่าไรและขาดอากาศมากแค่ไหน ความต้านทานของเนื้องอกนั้นในอันที่จะสู้กับการรักษาด้วยรังสี ก็มีมากขึ้นสารอาหารที่ส่งเสริมอากาศ กระนั้นคุณสามารถใช้จุดอ่อนของมะเร็งให้เป็นประโยชนัใด้ ด้วยการให้อ็อกซิเจนแก่เนื้อเยื่อ มะเร็งจะหดตัวหนีอ็อกซิเจนเหมือนกับผีดิบที่ขยาดหนีแสงแดด เชื้อเพลิงถูกเผาในเตาเผาของเซลล์ ซึ่งมีชื่อเรียกว่า ไมโตคอนเดรืย (mitochondria) ตราบใดที่เยื่อหุ้มไมโตคอนเดรืยยังมีความหยุ่น ปล่อยให้สารต่างๆ ผ่านเช้าออกได้ อ็อกซิเจนจะไหลเข้าไป และคาร์บอนไดอ็อกไซด์จะไหลออกมา เซลล์ก็จะยังได้รับอากาศอยู่ อาหารที่มี’ไขมันในปริมาณสูง ไขมันอิ่มตัวและคอเลสเตอรอล จะทำให้เยื่อหุ้มไมโตคอนเดรืยแข็งกระด้าง ขาดความหยุ่น แก๊สชนิดต่างๆ และอีเล็คตรอนซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานของเซลล์โดยอาดัยอ็อกซิเจน ก็จะไหลผ่านไม่สะดวกปัจจัยด้านสารอาหารที่ส่งอิทธิพลอย่างหนักหน่วงต่อการทำงานของเซลล์ที่อาศัยอ็อกซิเจน ประกอบด้วยวิตามินบีชนิดต่างๆ รวมทั้งไบโอทิน (biotin) วิธีเสิรมการรักษาบ:!รอทวชอาทารแล:อาทารเสริบวิตามินบี-ไ เครื่องไล่หนูบนฝ้า  ที่เรียกในอีกชื่อหนึ่งว่า ไธอามิน วิตามินบี-2 หรือไรโบฟลาวิน และวิตามินบี-ร หรือไนอาชิน สารสะกัดจากพืชสมุนไพรหลายชนิด รวมทั้งโสมและใบแป็ะก้วย สามารถส่งเสริมสมรรถนะในเรื่องอ็อกชิเจนของเซลล์ได้ โคเอ็นไชม์คิว0 (Coenzyme Q-10 เรียกกันสั้นๆ ว่าโคคิว) เป็นสารอาหารอย่างหนึ่งที่เปรียบเสมือนกับบันไดจำกัดระดับขั้นในการทำงานของเซลล์ โดยใช้อ็อกซิเจนในทำนองเดียวกับสะพานที่ชะลอรถราขาเข้าเมืองในช่วงการจราจรหนาแน่นคนส่วนใหญ่มีโคคิวในระดับตํ่า ในการศึกษาคนไข้มะเร็งของเรา ซึ่งไม่ได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ เราได้พบว่า ระดับโคคิวในซีรั่มของคนไข้ อยู่ในราวครึ่งหนึ่งของคนอเมริกันทั่วๆ ไป ซึ่งก็มีระดับโคคิวที่ตรกว่าที่ควรมากอยู่แล้ว ดร.คาร์ลโฟล์คเกอร์ (Carl Folkers) ดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเท็กซัสได้พบว่า 90%ของคนอเมริกัน มีระดับโคคิวในซีรั่มที่บ่งชี้ถึงความขาดแคลนหรือไม่พอเพียงโคคิว คือสารแอนตี้อ็อก’ชิแดนท์ที่มีประสิทธิภาพ ละลายในไขมัน7แสดงให้เห็นแล้วว่า สามารถป้องกันมะเร็งและลดขนาดของมะเร็งกับลดการแพร่ลามของมะ เริงที่ซักนำให้เกิดขึ้นในสัตว์ทดลอง 8 มีชนิดที่เป็นอาหารเสริมสำหรับรับประทาน ซึ่งปกติแล้วจะช่วยเพิ่มระดับโคคิวในชีรั่มและปรับปรุงการทำงานของเซลล์ที่เกี่ยวกับอ็อกชิเจน9 ปรับปรุงการสูบฉีดโลหิตของหัวใจ 10 ปรับปรุงการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันทั้งหมด 11 ไล่หนูในรถยนต์  ปรับปรุงสัดส่วนระหว่างเซลล์เม็ดเลือดขาวลิมโฟไซท์ ชนิดที-4 กับ ม8-การออกกำลังกาย มนุษย์วิวัฒนาการขึ้นมาเป็นสิ่งมีชีวิตที่กระฉับกระเฉงกระบวนการทางชีวเคมีของเรา ขึ้นอยู่กับการออกกำลังกายอย่างสมรเสมอเพื่อรักษาสภาวะที่คงที่ แพทย์ที่ได้รับความเคารพยกย่องเป็นอย่างดีคนหนึ่งที่สแตนฟอร์ด คือดร.วิลเลียม บอร์ตซ์ (William Bortz) ได้ตีพิมพ์ทัศนะเกี่ยวกับงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับการศึกษา โดยสรุปว่า “ความไม่สบายของเรา อาจจะ เนื่องมาจากการไม่ใช้ร่างกาย” 13 คนไข้มะเร็งที่ออกกำลังกาย มีผลข้างเคียงจากการรักษามะเร็งน้อยกว่า การออกกำลังกายเพิ่มอ็อกชิเจนให้กับเนื้อเยื่อซึ่งชะลอการเติบโตของเซลล์มะเร็ง การออกกำลังกายทำให้ระดับนํ้าตาลในโลหิตไม่ผันผวนซึ่งจะทำให้เฉพาะเซลล์มะเร็งขาดเชื้อเพลิงที่เป็นของโปรดของมันแม้ว่าการออกกำลังกายจะเป็นเรื่องที่คนไข้มะเร็งไม่อาจจะทำได้เสมอทุกคนไปแต่การหายใจลึกๆ ก็มีคุณค่าอย่างยิ่ง สารอาหารที่จำเป็นที่สุดในร่างกายของมนุษย์คีออ็อกชิเจน

ดร. เซลดอน เฮนด์เลอร์ ได้เขียนหนังสือที่ดีเยี่ยมไว้เล่มหนึ่งชื่อว่า The Oxygen Breakthrough กล่าวถึงความจำเป็นในการให้อ็อกชิเจนแก่เนื้อเยื่อ14 คนในซีกโลกตะวันตกมักจะหายใจกันช้าๆตื้นๆกันเป็นแบบฉบับอันทำให้ร่างกายขาดอ็อกชิเจน ซึ่งเป็นภาวะแวดล้อมที่ดีเยี่ยมสำหรับมะเร็งการหายใจ เป็นศิลปะที่สาปสูญไปแล้ว ในโลกสมัยใหม่ของเรา ปราชญ์และครูทางจิตวิญญาณในยุคโบราณได้สอนไว้ว่า ลมหายใจคือแก่นของชีวิตคนอเมริกันสมัยใหม่ หายใจกันตื้นๆ หรือไม่เช่นนั้น ก็พยายามใช้วิธีการหายใจแบบทหาร คือยืดอกและแขม่วพุง ซึ่งเป็นวิธีที่ล้วนแต่ทำให้เนื้อเยื่อขาดอ็อกชิเจนทั้งนั้น การหายใจอย่างถูกต้อง ควรจะประกอบด้วยการหายใจลึกๆ ไปถึงกระเพาะและกะบังลม การหายใจแบบใช้กะบังลม ซึ่งจะให้อ็อกชิเจนแก่เนื้อเยื่ออย่างทั่วถึงและผู้ป่วยที่ต้องนอนแซ่วอยู่กับเตียงส่วนใหญ่ สามารถทำได้มีดังต่อไปนื้ นอนหงายลงกับพื้นห้อง เอาหนังสือวางลงบนพุง เริ่มหายใจเข้าทางจมูก พร้อมกับดันพุงออกไป ให้หนังสือลอยสูงขึ้นจากเดิมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำไต้ จากนั้นก็หายใจเข้าให้สมบูรณ์ด้วยการสูดลมเช้าไปในหน้าอกให้เต็มที่หายใจออกทางปากอย่างช้า ๆอีกวิธีหนึ่งในการพยายามให้อ็อกชิเจนแก่เนื้อเยื่อ คือการใช้ไฮโดรเจนเปอร์อ็อกไซด์ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ไฮโดรเจนเปอร์อ็อกไซด์บำบัด เป็นการฉีดไฮโดรเจนเปอร์อ็อกไซด์เช้าไปทางเส้นเลือด  คลื่นไล่หนู เป็นวิธีการที่ใช้สำหรับผู้ป่วยเป็นมะเร็ง เอดส์ โรคอ่อนเพลียเรื้อรัง (chronic fatigue) และผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่สมาคม International Bio-Oxidative Medical Societyในนครโอกลาโฮม่า ชิตื้ โทรศัพท์ 405-478-4266 วธิเสริบการรักษานนิริอท้วaอาหารแล:อิาทารเลิรินพลศาสตร์ (dynamics) ของเยื่อหุ้มเซลล์–ผู้เฝืาประตูแต่ละเซลล์ในร่างกายของคนเรา เปรียบเหมือนกับพรายนํ้า ขนาดเล็กจิ๋วมีเยื่อหุ้มด้านนอกที่เปรียบเหมือนกับ “ผู้เผ่าประตู” ซึงยอมให้สารอาหารไหลผ่านเข้ามาได้ และยอมให้สารพิษต่างๆ ไหลผ่านออกไป เยื่อหุ้มที่มืลักษณะเป็นรูพรุนนี้ หากว่ายื่งมืความยืดหยุ่นและช่างเลือกสรรมากเท่าไร ก็ยิ่งดีเท่านั้นสารต่างๆ มากมายในอาหาร จะเปลี่ยนแปลงการทำงานของเยื่อหุ้มเซลล์โปรตีนและคาร์โบไฮเดรตชึ่งเป็นโครงสร้างของเซลล์ของร่างกายของเราได้รับอิทธิพลจากพันธุกรรมเป็นสำคัญ ทว่าไขมันในโครงสร้างของเชลล์ของเราอาศัยอาหารเป็นหลัก คุณไม่สามารถจะเอาหูหมูมาทำเป็นกระเป๋าไหมได้และคุณไม่สามารถที่จะเอาไขมันชนิดอิ่มตัวหรือไขมันชนิดไฮโดรจีเนทเท็ด(hydrogenated มีการรวมตัวกับไฮโดรเจน) มาสร้างกรดไขมันที่จำเป็นได้ไขมันในเยื่อหุ้มเซลล์เป็นภาพสะท้อนอย่างสมบูรณ์ที่บอกถึงอาหารการกินของเราผู้ผลิตอาหารในอเมริการับรู้ถึงคุณงามความดีของไขมันชนิดอิ่มตัวและไฮโดรจีเนทเท็ดกันมานานแล้ว ไขมันพวกนี้ สามารถตั้งวางขายอยู่บนหิ้งได้นานๆโดยไม่เสีย มันไม่ซึมออกจากผลิตกัณฑ์อาหาร เพราะมันอยู่ในสภาพของแข็งเวลาที่อยู่ในที่ที่มือุณหภูมิปกติ (คืออุณหภูมิห้อง หรืออุณหภูมิที่คนเราอยู่กัน)

และผลิตได้ในราคาถูก โชคไม่ดีที่ไขมันอย่างเดียวกันนี้ สร้างผู้เผ่าประตูที่แข็งกระด้างขึ้นที่เยื่อหุ้มเชลล์ หนึ่งในสามของไขมันที่บริโภคกันในอเมริกาเป็นไขมันชนิดอิ่มตัว และอีกสองในสามส่วนที่เหลือ ก็เป็นชนิดที่อย่างน้อยก็เป็นไขมันชนิดไฮโดรจีเนทเท็ด ผสมอยู่ด้วยเป็นบางส่วน ไขมันชนิดไฮโดรจีเนทเท็ดนี้เป็นไขมันชนิดที่มือะตอมของไฮโดรเจนเข้าไปรวมตัวกับมัน ทำให้มีความอิ่มตัวมากขึ้น  เครื่องไล่แมลงสาบ และเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสามมิติ ถ้าหากว่าคุณต้องการผู้เผ่าประตูที่มีความยืดหยุ่นและให้ความร่วมมือดี คุณก็จำเป็นจะต้องกินอาหารประเภทคาร์[บ’ใฮเดรตเชิง1ซ้อน (อาหารแป้งครบรูป เช่นข้าวกล้อง-ไม่ใช่ข้าวขัดขาว)ให้มากขึ้น และกินไขมันให้น้อยลง ในบรรดาไขมันที่คุณกินนั้น ก็ขอให้กินไขมันชนิดที่มีคุณค่าอย่างเช่นไขมันอีพิเอจากนํ้ามันปลา จีแอลเอ (GLA) จากเมล็ดของลูกเคอร์เรนต์ บอเรจ (borage) จากนํ้ามันอีฟนิ่ง พริมโรส (evening primrose)และเอแอลเอ (ALA) จากนํ้ามันเมล็ดแฟล็กซ์ ไขมันที่เรากินไม่ได้มีผลทำให้กลายมาเป็นโครงสร้างส่วนหนึ่งของเยื่อหุ้มเซลล์เพียงอย่างเดียว หากยังกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของพรอสแท็กแกลนดิน(prostaglandin) ด้วย พรอสแท็กแกลนดินเป็นสารที่มีฤทธิ้1คล้ายกับฮอร์โมนมีอิทธิผลอย่างมากต่อกระบวนการต่างๆ ของร่างกาย นํ้ามันที่มีคุณค่าดังที่ได้เอ่ยมาข้างด้น ก็ช่วยสร้างพรอสแท็กแกลนดินในขั้นที่ 1 และที่ 3  กับดักหนูไม้ไผ่ ด้วยพรอสแท็กแกลนดินในขั้นที่ 1 และที่ 3 นี้ จะส่งเสริมการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกัน ลดความเหนียวข้นของเซลล์ซึ่งเท่ากับขัดขวางการแพร่ลามของมะเร็งปรับปรุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยการทำให้หลอดโลหิตขยายตัวและลดการอักเสบความเหนียวข้นขององค์ประกอบของโลหิต เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวดอีกเรื่องหนึ่งสำหรับคนไข้มะเร็ง แทบจะไม่มีคนไข้มะเร็งที่ตายเพราะเนื้องอกเพียงแห่งเดียวที่เดียวเลย ปกติแล้ว จะต้องมีการกระจายหรือการแพร่ลามของเนื้องอกจึงจะทำให้คนไข้ตายได้ เซลล์เนื้องอก แพร่กระจายด้วยการส่งเชลล์มะเร็งที่“เหนียวข้น” ไปติดกับผนังของหลอดโลหิต ฝังคัวทะลุผนังของหลอดโลหิต ไปสร้างเนื้องอกใหม่ในบริเวณใหม่ของร่างกาย เราสามารถชะลอความสามารถในการแพร่ลามของเนื้องอกลงได้มาก ด้วยการลดความเหนียวข้นลง

 

เครื่องไล่หนู

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s